01 juli 2019

Twee nieuwe baden brengt zwemmen dicht bij inwoners!

CDA Meierijstad vindt dat zwembaden in de directe omgeving van onze inwoners moeten liggen en is bereid daarin te investeren. Toereikende en goede sport en recreatieve voorzieningen in de kernen dragen bij aan de leefbaarheid en de gezondheid van Meierijstedelingen. Voldoende sporten en bewegen wordt steeds belangrijker voor jong en oud en hoort dan ook bij een gezonde leefstijl.

Wethouder Coby van der Pas (CDA) heeft, na inventarisatie van de behoeften van gebruikers van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode en De Beemd in Veghel, een plan gelanceerd voor de bouw van 2 identieke zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode. 

Uit een haalbaarheidsonderzoek van het bureau Drijver en Partners bleek echter dat dit niet helemaal aansluit bij het benodigde zwemwater. Omdat het zwembad in Veghel een bedieningsgebied van ongeveer 30.000 inwoners heeft, is hier een wedstrijdbad met 6 banen en een doelgroepenbad passend. Voor het zwembad in Sint-Oedenrode met een bedieningsgebied van ongeveer 18.000 inwoners, is de denkrichting een wedstrijdbad met 4 banen met een doelgroepenbad.

Donderdag 27 juni 2019 werd er beslist over het voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro. Dit bedrag is nodig om de realisatie van de zwembaden voor te bereiden, inclusief de locatie en de benodigde investeringen voor beide zwembaden. Voor Sint-Oedenrode is De Kienehoef nadrukkelijk in beeld, voor Veghel zijn meerdere locaties mogelijk. De voorlopige berekeningen komen uit op ongeveer 9 miljoen voor het zwembad in Veghel en 8 miljoen voor dat in Sint-Oedenrode. Omdat Meierijstad graag duurzame gebouwen wil, komen hier nog kosten bij voor het duurzaam opwekken van energie; het compleet gasloos verwarmen van de zwembaden.

CDA Meierijstad is blij met de gekozen varianten en doet een beroep op wethouder Van der Pas om binnen de te stellen financiële kaders in de voorbereiding mee te nemen of het zwembad in Sint-Oedenrode uitgerust kan worden met 5 banen in combinatie met een doelgroepenbad.

De komende tijd wordt samen met betrokken belanghebbenden de verdere voorbereiding ter hand genomen gericht op het binnen enkele jaren realiseren van twee nieuwe zwembaden voor Meierijstad. Samen met zwembad De Molenhey in Schijndel zijn dan alle hoofdkernen weer voor een lange tijd voorzien van goede zwemvoorzieningen. Heel dichtbij!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.