17 juni 2021

Update programmacommissie

Update van de programmacommissie

Onze programmacommissie is druk doende met het inventariseren van geschikte onderwerpen voor in haar verkiezingsprogramma.

De input voor de schrijvers komt vanuit verschillende bronnen: Tijdens het meierijcafé is er heel betrokken gereageerd op diverse onderwerpen, waar hele duidelijke wensen en aandachtspunten uit naar voren kwamen.

Diverse instanties en verenigingen zijn gevraagd input te leveren. Ook hebben dorps- en wijkraden hun speerpunten aangeleverd en zijn verschillende brancheorganisaties als POM en de ZLTO aan het woord geweest.

Al met al genoeg ‘voer’ voor de programmacommissie en fractie om over na te denken. Tijdens de zomermaanden gaat er hard gewerkt worden aan de tekstuele vorm van het verkiezingsprogramma en dan hoopt de programmacommissie u in september een duidelijk verhaal aan te kunnen bieden om de verkiezingen van maart 2022 mee in te gaan.

U wordt op de hoogte gehouden!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.