21 februari 2022

Wat kan het stroomnetwerk in Meierijstad aan?

In 2018 hebben we met de gemeenteraad het rapport zon en wind aangenomen.
In dit rapport is vastgelegd hoeveel hernieuwbare-energie wordt opgewekt om tot een energie-neutrale gemeente in 2050 te komen.
55% van deze energieopwekking moet in het jaar 2030 behaald zijn.

In 2020 zijn de eerste projecten geselecteerd voor energie-opwekking op landbouwgrond. Een aantal projecten van in totaal 50 hectare is aangemerkt als kansrijk en wordt onderzocht. In gesprek met de directe omgeving wordt getracht draagvlak te creëren. Eén van de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning is, dat er bij elk project lokaal eigenaarschap gerealiseerd wordt. Immers als er niet alleen lasten maar ook lusten zijn van de zonnevelden dan zal de omgeving de lasten sneller accepteren.

Nu duidelijk is geworden dat er in Meierijstad enorm veel animo is voor het investeren in groene energie duikt er een probleem op.
Het netwerk van zowel Enexis, als Tennet zit vol. Deze transporteurs van energie, transformator en hoogspanningsleidingen zitten aan hun maximale capaciteit
Enexis heeft nog enige ruimte. Tennet, de beheerder van de hoogspanningsleidingen, zit helemaal vol. Pas in 2026 wordt de capaciteit uitgebreid. maar ook na deze uitbreiding is er niet voldoende capaciteit om de geplande uitbreiding van de op te wekken energie te transporteren.

Mede door dit transporttekort is besloten om een pauze in te lassen in het aanwijzen van nieuwe projecten.
Het CDA juicht deze pauze toe!

De weerstand tegen grote zonnevelden en windturbines neemt toe en het CDA vindt dat er meer tijd genomen moet worden om draagvlak te creëren  bij onze inwoners.
Verder is het nu mogelijk om gebruik te maken van de laatste innovaties, waardoor we waarschijnlijk met minder hectare landbouwgrond en minder aantallen windturbines hetzelfde resultaat kunnen behalen.
Om voor onze inwoners de mogelijkheid te blijven bieden om zonnepanelen op hun daken te installeren, kiest CDA Meierijstad ervoor om voorrang te geven aan het opwekken van energie op daken.
Om ruimte op het transportnet te garanderen voor onze inwoners, moet er een pauze in het verlenen van vergunningen aan grote initiatieven zoals zonnevelden en windturbines worden ingelast.

Het CDA wil ondertussen een taskforce voor energietransitie en duurzaamheid gaan opzetten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.