28 januari 2021

Wijzigingsbevoegdheid of Afwijkingsbevoegdheid?

Een klein verschil met grote gevolgen..

CDA Meierijstad wil middels een amendement voorkomen dat de burgers onnodig op kosten worden gejaagd en verzeild raken in lange procedures bij het aanvragen van een boerderijsplitsing.

Een Afwijkingsbevoegdheid is aan het college van Burgemeester en wethouders om natuurlijk wel met inachtneming van betreffende voorwaarden , een splitsing van wooneenheid toe te staan. Dit zal niet altijd kunnen maar in veel gevallen wel. Het voordeel is dat de procedure een stuk korter is en de kosten daardoor ook aanzienlijk lager.
Een Wijzigingsbevoegdheid betekend een lange procedure met de daarbij behorende nodige kosten. Het is een aanzienlijk groot verschil t.o.v. afwijkingsbevoegdheid.

Bij het ter visie leggen van bestemmingsplan ”Harmonisatie van diverse regelingen (laaghangend fruit)” stond dit als afwijkingsbevoegdheid in het voorstel maar is later ambtelijk gewijzigd naar wijzigingsbevoegdheid. Er kon dus ook geen zienwijze meer worden ingediend.
CDA Meierijstad is voor minder regels, minder kosten en korte procedures.

Behandeling vindt i.v.m. de nieuwe maatregelen doorgeschoven naar januari 2021.

Amendement :
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Amendement_%20CDA%20laaghangend%20fruit_%20afwijkingsbevoegdheid%20woningsplitsing.pdf
Raadsvoorstel:
file:///C:/Users/Dell/Downloads/raadsvoorstel%20vaststelling%20bestemmingsplan%20(1).pdf

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.