Ad van de Crommert

Even voorstellen: Ad van de Crommert (raadslid)

CONTACT:    mobiel 06 1375 4311       e-mail  advdcrommert@hetnet.nl

Ik ben Ad van de Crommert, 61 jaar, getrouwd met Margreth en samen hebben we 2 zonen en een dochter. We wonen op De Knokert in Veghel en hebben daar een modern melkveebedrijf. Naast mijn werk in ons bedrijf was ik vele jaren bestuurlijk actief binnen de ZLTO, de Rabobank, Kavelruil/natuurcompensatie A50, de Cehave en Leaderproject. Ruimtelijk beleid is mijn passie, ik ga hierover graag met anderen in gesprek.

“Een aantrekkelijk buitengebied voor boer en burger maken we samen”

Ik sta voor:

·       Een dynamisch platteland dat kansen biedt aan een innovatieve en duurzaam producerende agrarische sector;

·       Een aantrekkelijk buitengebied waar economie en kwaliteit hand in hand gaan;

·       Meer aandacht voor de bereikbaarheid van en de infrastructuur in het buitengebied;

·       Een ruimer en flexibeler beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid), waarbij ondernemers professioneel inspelen op kansen en maatschappelijke behoeften;

·       Een economisch vitaal en leefbaar platteland, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

·       Kansen voor ondernemers met nieuwe activiteiten, passend in de groene ruimte.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.