Coby van der Pas

Even voorstellen: Coby van der Pas-van Nuland (wethouder)


Geboren in Schijndel alweer jaren woonachtig in het mooie Rooi. Samen met Henk trotse ouders van drie kinderen. Werkzaam als managementtrainer/coach. Voorzitter van Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode. Voorheen raadslid en fractievoorzitter CDA Rooi, en wethouder in een buurgemeente.

“Meierijstad: genieten in wonen, werken en recreëren! Iedereen hoort erbij!”

 

Waar ik voor sta? G-R-O-E-N!

ü  Gezamenlijk werken aan een compact, levendig centrum!

Bereikbaar voor voetganger en fietser. Parkeren gratis. En in Rooi herinrichting van de Markt.

ü  Ruimte in wonen met zorg waar nodig!

Bouwen voor jong en oud, behoud voorzieningen in alle kernen en zorg dichtbij huis. Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. En in Rooi MFA Kienehoef.

ü  Ondernemen op maat en schaal!
Veilige, goed ontsloten bedrijventerreinen. Dienstverlening op maat. Werken aan werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En Rooi een nieuw bedrijventerrein én carpoolplaats/HOV-halte.

ü  Evenementen, kunst en cultuur bloeien door samenwerken en minder regels!
Cultuurhistorie en erfgoed basis voor de toekomst. Een kunstroute Meierijstad. En de Rooise Knoptoren een beschermd stads- en dorpsgezicht.

ü  Natuurlijk! groeien in recreatie en toerisme is aandacht voor natuurbeleving!
Meer waterbeleving Aa en Dommel. Fiets- en wandelpadennetwerk Meierijstad. En in Rooi gaat onze aandacht o.m. naar Dotterbloem/Neul en de Kienehoef.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.