Energie en Groen

De noodzaak om zuinig om te gaan met de wereld die we hebben en koesteren staat hoog op de maatschappelijke agenda. Wij willen de wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen. Dat heet Rentmeesterschap. Hierin zijn we ambitieus, want in 2050 moet de stad Energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie opwekken, als dat we gebruiken. Daar zijn we nog lang niet. Daarom investeren we in de ‘reeds bekende’ schone energie, maar ook in nieuwe technieken. We hebben nog veel stappen te zetten, samen, in onze dorpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.