Onderwijs

Een goede opleiding is de springplank naar een volwaardige baan. Ieder kind verdient de mogelijkheid om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontwikkelen. Deze talenten zijn heel verschillend en kunnen van speciaal tot universitair onderwijs worden ontplooid. Het is belangrijk dat scholen en instellingen maatwerk leveren zodat elk talent tot zijn recht komt. Een school moet daarnaast een veilige plek zijn om te leren én als ontmoetingsplek in wijk en dorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.