Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Geweld, inbraak, overlast of onbeschoft gedrag horen in onze stad en dorpen niet thuis. Dat geldt ook voor drugs en bijbehorende criminaliteit. Het is de taak van de gemeente hier adequaat tegen op te treden samen met politie en justitie. Ook inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid en kunnen zelf een bijdrage leveren onze veiligheid. Zonder voor eigen rechter te spelen. Samen gaan we voor veiligheid, zichtbaar, online én in de wijk. Want veiligheid is geen hype, het is een overtuiging!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.