Rijksbijdrage

Het CDA vindt bij uitbreiding van taken richting de gemeentelijke overheid, dient dit ook gepaard te gaan met een financiële bijdrage vanuit provincie of Rijksoverheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.