Vrijwilligers

Verenigingen/ Stichtingen die een gebrek aan vrijwilligers hebben krijgen extra ondersteuning, bijv. advies en uitwisseling van ideeën tussen clubs; goede ideeën en samenwerking worden ondersteund en beloond (financieel).
CDA wil het initiatief nemen om een databank voor vrijwilligers voor jong en oud in Meierijstad op te richten om samen de schouders er onder te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.