Waterbeheer

Het CDA wil zoveel mogelijk regenwater afkoppelen van de riolering. Recente ervaringen vanwege de klimaatverandering vragen om meer aandacht voor het waterbeheer. Bij nieuwbouwprojecten dient rekening gehouden worden met voldoende groen, berging en afvoer om wateroverlast te voorkomen. Bij de inrichting van watergangen en waterbergingen dient aandacht te zijn voor flora en fauna ter verbetering van de biodiversiteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.