05 maart 2017

CDA pleit voor opwaardering N264 en goed gesprek met inwoners Sint Hubert

CDA pleit voor opwaardering N264 en goed gesprek met inwoners Sint Hubert.


Sint Hubert – Op zaterdag 4 maart 12.30 uur overhandigden Millse CDA fractieleden een regionaal verkeersmanifest aan leden van de dorpsraad Sint Hubert. Dit manifest is ondertekend door de CDA fracties uit het Land van Cuijk, Uden en Boekel. Ook Tweede Kamerlid Erik Ronnes en fractievoorzitter van de CDA statenfractie, Marianne van der Sloot zijn hierbij aanwezig. Voor goede provinciale besluitvorming is het gewenst dat er in de regio breed draagvlak voor deze plannen is. Volgens het CDA kan dit manifest kan hiertoe een bijdrage leveren.


Raadslid Mark Janssen; ‘De Oost-west verbinding (A77 - A50) heeft een belangrijke economische functie in de regio. Het doortrekken van de A77 is op korte termijn niet realistisch, zo’n proces kan nog 20 tot 30 jaar duren. Met dit manifest pleiten wij o.a. voor de opwaardering van de N264 en de inzet van technologie (smart mobility). Denk hierbij aan de aanleg van een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Middenpeelweg en de inzet van apps waarmee bijvoorbeeld werknemers die dagelijks naar Eindhoven rijden in contact komen met studenten die ook naar deze stad willen reizen’.


Zijn collega raadslid Maarten van Gemert vult aan: ‘Vanwege de verwachte toename van de  verkeersintensiteit in de kom van Sint Hubert vinden we het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de keuze wel of geen rondweg bij Sint Hubert. We vinden het hierbij belangrijk dat inwoners goed bij dit besluitvormingsproces en eventuele tracé keuze worden betrokken’.


Goede verbindingen zijn volgens de partij van groot belang voor de mobiliteit van de inwoners met woon-werk en studie-verkeer. Met dit manifest zien de regionale CDA-afdelingen kansen om een impuls te geven aan de doorstroming, verkeersveiligheid, duurzaamheid en het vergroten van werkgelegenheid voor het Land van Cuijk, Uden en omgeving. Het manifest kunt hier downloaden Klik hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.