25 oktober 2019

Boeren, Bouwers en Buitenlui

Boeren, Bouwers en Buitenlui.

Mill - De afgelopen weken is het vertrouwen in de politiek wederom afgenomen. Deze keer niet vanwege de discussie over zwarte piet, genderneutrale speelgoedwinkels of de sluiting van het Millse motorcrossterrein, maar de stikstofcrisis en het daaruit voortkomende boerenprotest. Een protest dat dieper zit dan alleen de stikstofproblematiek en verder reikt dan alleen de boeren. Als Millse CDA fractie hebben we de afgelopen weken via Erik Ronnes contact gehad met onze Tweede Kamerfractie en zijn we in gesprek met leden van de Brabantse provinciale staten.

Nadat de Raad van State het programma aanpak stikstof (PAS) heeft verworpen is het kabinet en de Tweede Kamer op zoek naar oplossingen. Terwijl er bijvoorbeeld een tekort is aan woningen, kunnen op bepaalde plekken geen nieuwe vergunningen voor woningen worden verleend. Ook niet voor infrastructurele en industriële projecten. Dit alles heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid, zeker ook in de bouw.

D66 denkt een oplossing te hebben gevonden door de halvering van de veestapel. Een opmerking die bij boeren, aanverwante bedrijven en een groot deel van Nederland in het verkeerde keelgat is geschoten.  
Gelukkig is er veel begrip voor de agrarische sector. Zelfs onze Koning heeft zich uitgesproken dat we dit probleem niet alleen bij de boeren kunnen neerleggen.

Duitse normen en metingen van RIVM.
Samen met VVD heeft CDA in Den Haag moties ingediend voor de invoering van een soort Duitse drempelwaarde. Iets wat in het verleden door de rechter onmogelijk is gemaakt. Met een goede ecologische onderbouwing wordt nu een nieuwe poging gewaagd. Daarnaast zijn er vragen gesteld over het RIVM model. Via een motie wordt gepoogd een eind aan de onzekerheden van dit model te maken.

Strengere Brabantse regels.
Onder hevig protest van boeren stemde een meerderheid van de provinciale staten (juli 2017) in met de plannen voor versnelde verduurzaming van de Brabantse veehouderij. Kern van dit voorstel was, het eerder dan in de rest van Nederland terugdringen van de uitstoot van stikstof. CDA zag dat boeren, met deze strengere milieuregels, werden klemgezet maar kon VVD helaas niet overtuigen.

Tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Brabantse coalitie heeft onze stratenfractie er alles aan gedaan om dit besluit terug te draaien. Helaas is dit ons niet gelukt.  

Aangezien de stikstofproblematiek, na  uitspraak van de Raad van State weer een nieuw hoofdstuk kent, pleit de Brabantse CDA fractie nu o.a. ervoor dat Brabant weer in lijn moet komen met het landelijke beleid. Focus op meer balans, realisme en eerlijke verdeling van de lasten.

Meer of minder…..
Terwijl onze collega’s volop bezig waren om oplossingen te bedenken, betraden Wilders en Baudet het boerenpodium. Ze stelde de vraag of men meer of minder stikstofregels wilde. En waarom we niet gewoon de Duitse normen konden hanteren. Als het eenvoudig zou zijn geweest, was dit natuurlijk allang geregeld.

Als lokale CDA fractie zien we de juridische complexiteit en de compromissen van coalities. We begrijpen dat mensen er soms klaar mee zijn en het vertrouwen in de politiek verliezen. Toch moeten we eigenlijk met z’n allen iedere weer zoeken naar breed gedragen oplossingen. Lukt dat niet dan zullen boeren, de bouw- en infrasector en andere mensen uit het platteland, steeds vaker van zich laten horen!

Met vriendelijke groeten,
Namens CDA Mill en Sint Hubert

Mark Janssen
Hans Vermeulen
Erik van Gerwen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.