25 juni 2019

CDA is en blijft voorstander van één gemeente Land van Cuijk.

CDA is en blijft voorstander van één gemeente Land van Cuijk.

Mill - Het CDA Mill en Sint Hubert is nog steeds een groot voorstander van een gemeente Land van Cuijk: dus één gemeenteraad en één college van burgemeester en wethouders voor het Land van Cuijk, in plaats van vijf gemeenteraden en vijf colleges. De meerderheid in de Millse gemeenteraad wordt echter gevormd door VKP en AB’90. Zolang zij tegen zijn, zal onze gemeente geen deel uitmaken van een gemeente Land van Cuijk.

Het CDA ziet nog steeds grote voordelen in een gemeente Land van Cuijk. Die zorgt voor meer bestuurlijke kracht, meer financiële mogelijkheden, meer zeggenschap in de regio en voor een veel betere dienstverlening voor haar inwoners, bedrijven en verenigingen.

Tegenstanders van een grote gemeente Land van Cuijk willen ons doen geloven dat de afstand tot het gemeentebestuur te groot wordt en dat er straks geen sprake meer is van een eigen identiteit. Niets is echter minder waar. Het CDA gelooft in sterke dorpen en buurtschappen.

Met een eigen identiteit en onafhankelijk van de plek waar het bestuur zetelt. Langenboom heeft een ‘gemeentebestuur dichtbij’ niet nodig om haar toekomstvisie te bepalen. Sint Hubert en Wilbertoord hebben die evenmin nodig om hun voetbalclubs te laten fuseren. Mill heeft een gemeentebestuur dichtbij niet nodig om kermis en carnaval op één centrale plek te vieren. En ook tijdens het WK voetbal kleuren de Millse straten gewoon oranje, zonder hulp van de gemeente. Mensen maken de gemeenschap.

  •     Eén gemeente Land van Cuijk betekent voor u:
  •        Een krachtige en slagvaardige gemeente
  •        Meer financiële slagkracht
  •        Een sterkere ambtelijke organisatie
  •        Een snelle en goede dienstverlening
  •        Kansen voor voldoende werkgelegenheid
  •        Goed basis- en beroepsonderwijs
  •        Goed wonen voor jong en oud
  •        Krachtige dorpen met eigen zeggenschap

Kortom: een krachtige gemeente Land van Cuijk, een gemeente die vooruit wil en klaar is voor de toekomst. Met dorpskracht en eigen identiteit.

 

CDA Mill en Sint Hubert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.