07 juni 2019

CDA leden te gast bij sportclub SES

CDA leden te gast bij sportclub SES


Vorige week waren we met onze gemeentelijke CDA afdeling op bezoek in de kantine van voetbalvereniging SES in Langenboom. Dit op uitnodiging van ons commissielid Carlo Raijmakers die namens het CDA is toegetreden tot de gemeentelijke commissie Ruimte en Economie en tevens als bestuurslid actief is bij voetbalvereniging SES.


Het eerste gedeelte van de avond stond in het teken van de algemene ledenvergadering waarin onder andere werd teruggeblikt op 2018. Een zeer bewogen CDA jaar met vele hoogtepunten waaronder de succesvolle samenwerking met Dorpslijst Langenboom en de geweldige gemeentelijke verkiezingsuitslag met maar liefst 7 gemeenteraadzetels. Helaas werd deze mooie verkiezingsuitslag overschaduwd door het overlijden van onze lijstduwer Antoon Brienen. Teleurstellend, zeker ook voor onze kiezers, was dat de  grote verkiezingswinst niet werd beloond met een plaats in het college. Maar we mogen gerust stellen dat in het afgelopen jaar een goede basis is gelegd voor een sterk CDA in onze gemeente.


Het vervolg van de avond stond in het teken van de achterban bijeenkomst. De aftrap was voor onze campagneleider Erik van Gerwen die op een zeer eigenzinnige manier terugblikte op de campagnes van de Provinciale en Europese verkiezingen. Mede door zijn inzet en geweldige samenwerking met een grote groep leden is het CDA door de kiezers van onze gemeente fors beloond. En met als klap op de vuurpijl een winst voor het CDA van maar liefst 6,8% tijdens de Europese verkiezingen ten opzichte van het verkiezingsjaar 2014 (zie toelichting:  nos.nl/europese-verkiezingen/uitslagen-mill-en-sint-hubert ).  


Daarna werd er door Carlo Raijmakers een introductie gegeven op een toekomstplan voor de invulling en indeling van het dorp Langenboom. Een ambitieus plan opgesteld door een professionele dorpsbouwkundige, dit in opdracht van Eigen Kweek, de Dorpsraad, de Langenboomse besturen en verenigingen.


De avond werd afgesloten met een toelichting en discussie over de herindeling in het Land van Cuijk. Een dossier waarover onze partij zich veel zorgen maakt omdat beide coalitiepartijen een afwachtende houding innemen. Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis werken voortvarend aan een nieuwe fusiegemeente, in Mill kijken we toe en praten niet mee. Het CDA is een sterk voorstander om wel mee te doen met de fusiegesprekken en te komen tot een krachtige gemeente Land van Cuijk.   


Al met al een zeer interessante, geslaagde en inspirerende avond in de gastvrije clubaccommodatie  van SES in Langenboom. Wilt u ook graag eens mee praten over de actuele politieke onderwerpen van onze gemeente, kom dan gerust eens naar één van onze achterban avonden. U bent van harte welkom.


Ron van Lith
Voorzitter CDA Afd. Mill en Sint Hubert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.