27 maart 2019

CDA maakt zich har‘t’ voor woningbouwontwikkeling

CDA maakt zich har‘t’ voor woningbouwontwikkeling


Afgelopen donderdag stond de jaarlijkse vaststelling van het woningbouwprogramma voor onze gemeente op de agenda van de gemeenteraad.
Uitgebreide stukken met veel mooie woorden, maar het vast te stellen woningbouwprogramma mist concreetheid en helderheid, terwijl we hier als Raad vorig jaar al om gevraagd hebben. Kortom, het proces voor een heldere en goede woningbouwopgave verloopt nog erg moeizaam en stroperig met veel onderzoeken en overleg.


Het CDA pleitte tijdens deze vergadering voor een pro-actievere rol door de gemeente: ‘college, doe nog meer uw best om locaties daadwerkelijk tot ontwikkeling te (laten) brengen.’ Denk hierbij aan de jarenlang braakliggende locaties als Vlaar, Mariënweerd, Bernhardstraat en Leeuwerikstraat in Mill, maar zorg ook in de kerkdorpen voor voldoende passende woningen. Woningbouwontwikkeling is immers erg belangrijk voor de leefbaarheid en voorzieningen in onze gemeente. Zorg dat onze inwoners kunnen blijven wonen en niet weg hoeven na andere plaatsen, omdat ze hier geen passende woning kunnen vinden.


Het CDA pleitte voor de verbinding van partijen en ook dat de juiste woningen worden gebouwd! Dus meer levensloopbestendig, meer voor jongeren en starters, meer voor ouderen. We willen dat onze inwoners hier kunnen blijven wonen, nu en in de toekomst. De vergrijzing en het feit dat we langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, zorgt ervoor dat we als gemeente zoveel als mogelijk moeten sturen op een actueel en toekomstbestendig woningbouwprogramma. Ook vroeg het CDA aandacht voor spoedzoekers en tijdelijke woningen en eventuele andere innovatieve woonvormen om daarmee echt actief aan de slag te gaan en partijen te verbinden.


Het CDA diende een tweetal schriftelijke verzoeken (moties) in om dit pleidooi extra kracht bij te zetten. De wethouder en de andere fracties ondersteunden de inhoud van het CDA, maar vonden de moties overbodig. Jammer, maar het CDA is blij dat de inhoud van de moties werd ondersteund en dat de wethouder er wel mee aan de slag is en ons binnenkort weer bijpraat. De CDA-fractie is benieuwd en laat zich verrassen. Samen met de andere partijen zal het CDA zich blijvend inzetten voor meer woningen in al onze dorpen en voor de juiste woningen op de juiste plek.


Heeft u vragen over het thema ‘wonen’, dan weet u ons te vinden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.