09 februari 2019

CDA over Kuilen: Behoud goede balans tussen natuur en recreatie

CDA over Kuilen: Behoud goede balans tussen natuur en recreatie


Mill – Tijdens de raadsvergadering van 7 februari ging het over de toekomst van de Kuilen en daarmee ook die van de Millse motorcross verenigingen. De inbreng van het CDA was helder: ‘Vooralsnog moeten we circuit de Kuilen open houden, hiervoor is geen overkomelijke juridische belemmering.

De erfpacht kan gewoon binnen het bestaande overgangsrecht worden verlengd’.
Daarnaast is de CDA fractie geen voorstander van het aantrekken van grootschalige evenementen en de exploitatie van vakantiewoningen en of kampeerterreinen in het natuurgebied. Het aanleggen van een extra nieuwe openbare weg vanaf de Graafseweg, dwars door de bossen naar de recreatieplas, is wat de partij betreft dan ook niet nodig en brengt ook ongewenste kosten met zich mee.  


Fractievoorzitter Mark Janssen: ‘De Kuilen is een prachtige natuurparel met op dit moment een goede balans tussen natuur en recreatie. De combinatie motorcross en natuurontwikkeling is hier al ruim 40 jaar een succes en daarmee onlosmakelijk verbonden met onze gemeente. Door technische ontwikkelingen en doordat de crossclubs hebben aangegeven bereid te zijn het aantal trainingsuren te willen halveren, zal eventuele overlast alleen maar minder worden. We hebben het over 26 zaterdagen met 3 trainingsuren en 3 toonaangevende evenementen per jaar. Hiervoor is over het algemeen veel draagvlak in de omgeving’.


Tijdens de raadsvergadering is door VKP en AB’90 opgeroepen om samen met andere gemeentes in het Land van Cuijk en de provincie op zoek te gaan naar een regionaal crosscircuit. Wat het CDA betreft een nobel streven, maar moet je geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.
Raadslid Maarten van Gemert: ‘Het vinden van een nieuwe locatie wordt een zeer lastig, kostbaar en waarschijnlijk ook een langdurig traject. Waar moeten de leden van de cross verenigingen tussentijds trainen? Op een tijdelijk terrein? Dit kan toch prima op het huidige terrein?


De coalitiepartijen hadden de rijen gesloten en stonden achter het verzoek van wethouder Jos van den Boogaart om het cross terrein te sluiten. Tevergeefse pogingen vanuit het CDA om de raadsleden tot ander inzicht te krijgen zijn helaas mislukt. Voor hen bleek er geen andere waarheid dan die van de juridisch adviseur van de gemeente.


Mark Janssen: ‘In dit proces gaat het niet om wie politiek de meeste stemmen heeft, het gaat hierbij om de vrijetijdsbesteding van hardwerkende dorpsgenoten (jong en oud) en daarnaast de rust en ruimte in en rondom natuurgebied de Kuilen. We zijn zeer teleurgesteld dat er door de coalitie een streep is gehaald door een mooie traditie in onze gemeente, maar zullen ons blijven inzetten voor een actief sport en verenigingsleven in onze gemeente’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.