28 juni 2019

Herindeling Cuijk-Grave-Mill definitief van de baan!

Herindeling Cuijk-Grave-Mill definitief van de baan!
De keuze is nu; zelfstandigheid zonder zeggenschap of één sterke gemeente Land van Cuijk.

Mill - Wat voor CDA afdeling Mill en Sint Hubert al lang bekend was, is de afgelopen week nog eens heel duidelijk via een brief uit de Cuijkse gemeenteraad bevestigd. De meerderheid van de Cuijkse gemeenteraad ziet een herindeling met Cuijk-Grave-Mill absoluut niet ziet zitten. Ook in Grave is er geen interesse in deze variant. De Millse gemeenteraad heeft nu de keuze: zelfstandig blijven of samenwerken aan één sterke gemeente Land van Cuijk.

Aanleiding.
Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zijn volop in beweging om te werken aan één sterke gemeente Land van Cuijk. Een gemeente waarbij ook Grave en Mill welkom zijn. Deze zogenoemde CBA-coalitie zal in oktober een plan presenteren. Dit herindelingsontwerp heeft grote gevolgen voor de huidige ambtelijke organisatie met Cuijk-Grave-Mill. Cuijk zal namelijk uittreden en alle ambtenaren contracten aanbieden.

Zelfstandig zonder zeggenschap.
Als we kiezen om zelfstandig te blijven, dan zijn er twee opties. 1) We hebben geen ambtenaren in dienst en huren mensen in. We zijn hierbij volledig afhankelijk van de buitenwereld.  2) Er wordt gekozen voor een ambtelijke (fusie) samenwerking in het Land van Cuijk.

De tweede optie ligt het meest voor de hand, maar de vraag is of deze haalbaar is. Ten eerste is het de vraag of onze buurgemeenten wel op een dergelijke samenwerking zitten te wachten? Men heeft namelijk de ervaring dat het niet ideaal en efficiënt is, als ambtenaren voor drie verschillende gemeenten werken.

Daarnaast hebben we in een dergelijke ambtelijke samenwerking waarschijnlijk minimale zeggenschap. Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zullen logischerwijs kiezen voor een gelijkwaardige stemverhouding op basis van het aantal inwoners. In dat geval heeft Mill nauwelijks zeggenschap over de kwaliteit, prijs, betrokkenheid en snelheid van dienstverlening. Dit terwijl we merken dat veel mensen dit juist heel erg belangrijk vinden. Een schijnzelfstandigheid dus, met daarbij relatief hoge kosten voor het behoud van een eigen gemeentebestuur.

Omdat de wereld volop in beweging is, hebben we als regio grote uitdagingen en ambities. Niet voor niets werken we als gemeente nu al veel met andere gemeenten samen in zogenoemde gemeenschappelijke regelingen. In een regeling met 27 gemeenten heb je als Mill, nu niet veel te zeggen. ’s-Hertogenbosch, Meijerijstad en Oss zijn smaakmakers en lopen voorop in de contacten met grote organisaties, bedrijven, de provincie en het rijk.

Eén sterke gemeente Land van Cuijk.
Land van Cuijk zou de perfecte schaal hebben om kwalitatief een bijdrage te leveren aan; goede scholing ten behoeve van het behoud van werkgelegenheid, lokale en regionale zorg voor jong en oud, samenhangend beleid van gemeenschapsvoorzieningen, betere dienstverlening, meer slagkracht op het gebied van woningbouw en bijvoorbeeld een betaalbare aanpak van de energietransitie. Bovendien hebben inwoners die de Land van Cuijkse gemeenteraad mogen kiezen, dan ook meer rechtstreekse zeggenschap.

Voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat de nieuwe gemeente werkt aan goed beleid voor de dorpskernen. Een bestuursvisie met inspraak en zeggenschap vanuit de dorpen, met oog voor de sociale betrokkenheid van inwoners en beleid waarbij de huidige identiteit gewaarborgd blijft.

De grote vraag is nu: Gaan we voor daadwerkelijke inspraak bij een grotere Land van Cuijk gemeente, of kiezen we voor een symbolisch klein en relatief duur bestuur?

Namens CDA fractie Mill en Sint Hubert

Petra van Schayik
Gemeenteraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.