21 februari 2018

Land van Cuijk: Bestuur dichter bij de burger

Land van Cuijk: Bestuur dichter bij de burger


Het CDA Mill en Sint Hubert pleit al enkele jaren voor het samen gaan van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk in één krachtige gemeente. Dat biedt vele voordelen voor onze inwoners, onze ondernemers, onze instellingen en onze verenigingen.


In 2017 werd onafhankelijk onderzoek verricht in het Land van Cuijk. Daarin werd niet echt positief geoordeeld over het functioneren van het Millse gemeentebestuur. Dat kan veel beter en dat moet anders was de conclusie. Herindelen was het heldere en duidelijke advies dat volgde uit dit onderzoek.


De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis schaarden zich achter dit advies. In Mill omarmde alleen het CDA dit advies, wat dus nog geen meerderheid in de raad opleverde. Het is echter nog niet te laat. Met argumenten probeert het CDA de andere partijen te overtuigen.
Het gaat immers om onze toekomst. Eén gemeente Land van Cuijk biedt meer kansen. Eén slagvaardig bestuur, ondersteund door één krachtige organisatie, zorgt voor een betere en goedkopere dienstverlening, voor snellere woningbouw, voor het aantrekken van bedrijven en werkgelegenheid.


Tegelijkertijd krijgen dorps- en wijkraden meer mogelijkheden om dat te doen wat voor hun dorp of wijk nodig is. Met een eigen budget, meer draagvlak én behoud van eigen identiteit. Het bestuur komt dus niet verder van burgers af maar er juist dichter bij te staan.


We hebben al goed functionerende dorpsraden en een wijkraad Mill-west. Voor (de rest van) Mill is het een kwestie van tijd: hier zal ook een dorpsraad het levenslicht gaan zien. Het CDA pleit daarvoor, stimuleert dat, en zal alles in het werk stellen om dat te realiseren.  Op die manier krijgt ook Mill wat het verdient: een eigen dorpsraad. En zal ook Mill klaar zijn voor de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.