Moniek v.d. Elzen-Gerrits

Raadslid/Fractielid

Moniek, onze hoogst geplaatste kandidate uit Mill-West, stelt zich graag voor!

Mijn naam is Moniek van den Elzen-Gerrits. Samen met mijn man Erik en kinderen Amber en Sanne woon ik in Mill. Sinds 2007 werk ik als beleidsadviseur Wonen/ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Nijmegen. Daarvoor was ik werkzaam als Registermakealar/taxateur en nieuwbouwadviseur. In Nijmegen ben ik dagelijks bezig met beleidsthema wonen; o.a. zorgen voor voldoende woningaanbod van betaalbare koop- en huurwoningen voor diverse doelgroepen, starters-gezinnen, kwetsbare doelgroepen en wonen met zorg.

Daarnaast houd ik me bezig met duurzame stedelijke ontwikkeling, waarbij naast de prijs, energiezuinigheid van het wonen, toekomstbestendigheid aanpasbaar en flexibel bouwen; gezondheid en ruimtelijke kwaliteit belangrijke aspecten zijn bij de planvorming. Deze kennis over het wonen en ruimtelijke ontwikkeling en planvorming zet ik graag in voor goed Wonen en Leven in Mill en alle kerkdorpen.

Onze gemeente is aantrekkelijk om te wonen met een rijke omgeving met veel natuur, cultuur, historie en een rijk maatschappelijk en verenigingsleven. Voor de leefbaarheid met voorzieningen, scholen en het verenigingsleven in de dorpen is het belangrijk dat we als gemeente er alles aan doen om aantrekkelijk te blijven om te wonen.

Door de crisis hebben plannen lang stil gelegen, maar nu is het belangrijk om niet stil te blijven staan, maar vooruitstrevend te zijn. Veel mensen willen graag in onze gemeente blijven wonen, maar kunnen lang niet altijd een passende woning vinden. Het is erg jammer als hierdoor inwoners wegtrekken uit onze gemeente.

Ik wil me inzetten voor meer betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren en voor meer seniorenwoningen, om zo het wonen en leven aantrekkelijk te houden voor alle inwoners binnen onze gemeente. Aan de slag met woningbouw is dan ook mijn motto!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.