Duurzaamheid - Daar krijg je energie van

Duurzaamheid - Daar krijg je energie van  
 
Het CDA vindt het heel belangrijk om duurzaam om te gaan met onze omgeving voor nu en in de toekomst. De gemeente is wettelijk gebonden aan het wereldwijde klimaatakkoord en heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om de verduurzaming van onze gemeente. De afgelopen jaren heeft de gemeente Mill en Sint Hubert in de regio Land van Cuijk geen toonaangevende rol gespeeld in de lokale energietransitie. Wat het CDA betreft komt daar verandering in. 
 
Om dit te bereiken zullen krachten moeten worden gebundeld en goede ideeën moeten worden gedeeld. Eerder heeft het CDA al gepleit voor de oprichting van een regionaal duurzaamheidsplatform. In een dergelijke netwerkorganisatie kunnen initiatiefnemers van bijvoorbeeld ‘Eigen Kweek’ uit Langenboom, ondernemers en wijk- en dorpsraden inspireren.
 
Om de duurzaamheidsagenda te realiseren, willen we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie vooral inspireren en komen tot een regionaal klimaatakkoord. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.