Krachtig bestuur en gemeentelijke financiën

Krachtig bestuur en gemeentelijke financiën
 
Land van Cuijk 

Het CDA heeft zich al eerder uitgesproken voor één gemeente Land van Cuijk. Wij vinden dit noodzakelijk om in de regio een belangrijkere rol te kunnen spelen in alles wat er besloten wordt. In plaats van dat er voor ons besloten wordt, willen we meebeslissen. Dat lukt niet als bijna kleinste gemeente van Brabant. Bovendien is onze gemeente, ondanks dat onze ambtenaren samen werken met Cuijk en Grave, nauwelijks in staat om de grote opgaven die vanuit het Rijk zijn opgedragen, uit te voeren.


Uitgaande van de ambities, opgaven en uitdagingen waar de gemeente samen met haar inwoners voor staat, is het zeer onverstandig om als zogenaamd ‘zelfstandige’ gemeente verder te gaan. Onze gemeente geeft jaarlijks bijna 30 miljoen euro uit. Over ongeveer 5 miljoen euro heeft onze gemeenteraad nog daadwerkelijk iets te zeggen. De rest wordt bepaald door de regio of het Rijk. 
Wij vinden het niet nodig om voor zo’n klein bedrag nog een college en gemeenteraad in stand te houden. Uitgaande van krachtige dorpen is het CDA van mening dat één gemeente Land van Cuijk meer kansen biedt om een antwoord te geven op de uitdagingen en ambities van de regio.

 
Eén slagvaardig bestuur, ondersteund door één krachtige organisatie kan zorgdragen voor een goede dienstverlening, voor woningbouw en voorzieningen, voor vitaliteit, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Tegelijkertijd krijgen dorps- en wijkraden en inwoners meer mogelijkheden om dat te doen wat voor hun dorp of wijk nodig is. Met een eigen budget, meer draagvlak èn behoud van eigen identiteit. Eén Land van Cuijk leidt tot goedkopere en snellere dienstverlening. Tegelijkertijd behoudt Mill en Sint Hubert haar eigen identiteit: daar zorgen we als inwoners, buurtschappen en verenigingsleven zelf wel voor! 


Dorps- en wijkraden, buurtschappen, verenigingen en instellingen zijn belangrijk voor de gemeenschap en krijgen alle steun van de gemeente om goed te kunnen blijven functioneren. De verkiezingen gaan echter over de periode tot 2022. Tot die tijd blijft gemeente Mill en Sint Hubert gewoon hetzelfde en zullen wij gewoon doorgaan met het besturen van onze vier dorpen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.