Ruimte voor bedrijvigheid

Ruimte voor bedrijvigheid - Het echte werk
 
In onze gemeente is volop bedrijvigheid op de bedrijventerreinen, in de dorpen en in het buitengebied. Met name familiebedrijven en MKBbedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk voor inwoners, zonder werk is er geen aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Zonder goede werkgelegenheid trekken, met name hoogopgeleide, jongeren naar de stad. Zodra er geld word verdiend, kunnen de voorzieningen in stand gehouden worden.  


Met name groei van de werkgelegenheid, transitie van de agrarische sector, bevorderen toerisme en versterking van de  infrastructuur zijn de vier opgaven die voor de komende periode bepalend zijn voor de economische ontwikkeling van het Land van Cuijk. Deze thema’s overstijgen het niveau van onze eigen gemeente Mill en Sint Hubert. 


De kracht van de ondernemers en bedrijven is uiteraard bepalend voor de mate van economische ontwikkeling. Hierbij moeten we niet alleen op zoek naar nieuwe bedrijvigheid, maar zeker ook de bestaande bedrijven koesteren en de ruimte geven zich verder te ontwikkelen. De gemeente kan een belangrijke rol spelen door ondersteuning bij het toekomstbestendig houden van bedrijven. AgriFood Capital is daarbij een speerpunt binnen de gemeente en de regio. 


Onderdeel voor een goed vestigingsklimaat is het aanbod van goede vakmensen. Landelijk is er een tekort aan technische vakmensen, ambachtslieden en mensen met een verzorgende / verpleegkundige achtergrond. De combinatie van goed onderwijs, goede stagemogelijkheden en goede werkgelegenheid biedt kansen voor de regio. 


Het CDA hecht veel waarde aan sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van bedrijven bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor ons zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waarop de samenleving draait. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.