Sterke dorpen - Samen leven, Samen doen

Sociale energie 

In de dorpen Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord bruist het van goede ideeën en nemen mensen graag zelf het initiatief. Buren organiseren samen activiteiten, zorgen voor sociale controle in de wijk en helpen ouderen met de boodschappen.  Als men iets voor elkaar wil krijgen, slaat men de handen ineen. Naast de buurtschappen kent onze gemeente tal van verenigingen, stichtingen en maatschappelijk betrokken ondernemers die een actieve bijdrage aan het dorp leveren

Wijk- en dorpsraden krijgen steeds meer een coördinerende rol in de bundeling van goede initiatieven en worden steeds vaker ingezet als schakel tussen inwoners en het gemeentebestuur. Hierbij is het belangrijk dat wijk- en dorpsraden een goede afspiegeling van een wijk of dorp zijn. Leden van wijk- en dorpsraden inspireren en activeren dorpsgenoten en zijn zelf ook op zoek naar een hedendaagse invulling van de taken en het actief betrekken van inwoners. 


Sociaal betrokken mensen met goede ideeën verwachten vanuit de gemeente aandacht, ondersteuning en waardering. Tijdens de ontwikkeling van plannen moet men uit kunnen gaan van een servicegerichte overheid die meedenkt en initiatiefnemers ondersteunt met soms lastige processen. Voor de continuïteit van deze groeperingen is het belangrijk dat klankbordgroepen serieus worden genomen en dat deze actieve buurtgenoten niet worden afgeremd. 


Geïnspireerd door goede voorbeelden wil het CDA dat de gemeente inwoners nog meer bevoegdheid geeft over de invulling van de eigen woonomgeving. Afhankelijk van de wensen van de inwoners kan de gemeente onderzoek doen naar welke gemeentelijke taken door de inwoners van het dorp zelf kunnen worden georganiseerd en stelt daar ook voldoende budget voor beschikbaar. Geef inwoners meer ruimte om strategische allianties op te starten met maatschappelijke organisaties, bedrijven en verenigingen. En zorg daarbij voor professionele ondersteuning en een (dorps)budget. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.