Zorg voor elkaar - Samen kunnen we meer

Zorg voor elkaar - Samen kunnen we meer  
 
Persoonlijke kracht

We gaan uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Wanneer iemand echter ernstige maatschappelijke problemen heeft, dan hoort de gemeente een vangnet te zijn. Dit kan zijn bij bijvoorbeeld werkeloosheid, verstandelijke of fysieke beperkingen of bij schulden. Het CDA wil kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen.

Gezond leven, blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. Door preventie van gezondheidsproblemen, financiële problemen en/of sociaal isolement wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Ieder mens heeft talenten, maar deze zijn niet altijd evenredig verdeeld. Dat vraagt erom dat er steeds werk gemaakt wordt van een lokale samenleving waarin mensen deelnemen en niet worden uitgesloten. Werk, betaald of als vrijwilliger, is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen. Werk geeft een gevoel van zelfrespect.


In de afgelopen jaren heeft IBN aangetoond een waardevolle en kwalitatief goede partner te zijn om mensen met een beperking weer aan het werk te krijgen. Zij hebben een antwoord gevonden op de financiële maatregelen die de landelijke overheid heeft opgelegd. Wij zetten die samenwerking graag voort, waarbij het CDA er wel voorstander van is dat ook lokale initiatieven een kans moeten krijgen om mensen weer aan het werk te krijgen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.