28 maart 2017

CDA Moerdijk stelt vragen over het armoedebeleid in de gemeente Moerdijk

Op de agenda van de afgelopen commissie vergadering stond de eindrapportage onderzoek armoedebeleid. De Rekenkamer West-Brabant heeft onderzoek gedaan naar het armoedebeleid in onze gemeente. De centrale vraag van het onderzoek was in hoeverre is het armoedebeleid in onze gemeente aan te merken als doeltreffend en doelmatig.

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal punten in onze gemeente nog van de grond moeten komen, zoals de integrale aanpak van het beleid. Goed is het te weten dat het college de aanbevelingen van de Rekenkamer ter harte neemt en inmiddels al een aantal punten heeft opgepakt. Duidelijk komt naar voren dat het bereik van de beschikbare regelingen matig tot beperkt zijn.

Dit is wat het CDA betreft een aandachtspunt.

Het Nibud heeft iov de Rekenkamer een minima effect rapportage uitgevoerd. Hieruit blijkt duidelijk dat onder de streep het niet de ouderen zijn met de minste bestedingsruimte maar de gezinnen met kinderen en dan met name de oudere kinderen.

Hier willen we als CDA onze aandacht voor, als ook voor de ZZp'ers, die in het geheel buiten de boot vallen. Tijdens de commissie vergadering hebben we besloten met elkaar een Raadsinformatie avond te beleggen, waarin we nog eens stil staan bij het armoedebeleid in onze gemeente. Als CDA willen we dan graag inbrengen preventief te werk te gaan en bijvoorbeeld op scholen budgettering in het programma op te laten nemen.

Naar aanleiding van deze vergadering heeft Henriette Dane van CDA Moerdijk Artikel 35 vragen aan het college gesteld in deze vragen word dieper ingegaan en doorgevraagd over de armoede regisseur.
Zo`n armoede regisseur is iemand, die op de hoogte is van alle bestaande regelingen en een totaaloverzicht heeft. De regisseur is het aanspreekpunt voor armoede onder kinderen voor onderwijs, maatschappelijk middenveld en anderen en zorgt voor afspraken over het afstemmen van hun taken.

Al met al concluderen wij dat Moerdijk het zo slecht nog niet doet, maar laten we wel alert blijven !

Download via onderstaande link de artikel 35 vragen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.