31 maart 2017

Over het woningbouwprogramma in de gemeente Moerdijk zegt het CDA "schop in de grond en bouwen"!

Sinds deze raadsperiode hanteert fractievoorzitter Désirée Brummans regelmatig de slogan „ schop in de grond en bouwen”. De gemeente voert haar woningbouwprogramma weliswaar binnen de vastgestelde kaders uit, maar inwoners en makelaars vragen dringend om meer woningen. De wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt in onze gemeente ruim 3 jaar en dat vindt het CDA onacceptabel. Ook vragen senioren in de kleinere kernen om appartementen. Het is mooi dat de gemeente een stimuleringsregeling in het leven heeft geroepen waarmee inwoners hun huis onder andere  levensloopbestendig kunnen maken, maar niet alle senioren willen in hun (grote) huis blijven wonen. De gemeente laat o.a. de uitkomsten van het woningbehoefte onderzoek leidend zijn voor het opstellen van de woonvisie. Zowel de inhoud als de resultaten van dit onderzoek zijn echter zorgelijk te noemen. De vragen in dit onderzoek zijn namelijk voor persoonlijke uitleg vatbaar waardoor het zijn doel mist. De uitkomsten sluiten niet aan bij de waarnemingen van  marktpartijen, zoals makelaars. Dit onderzoek meet bovendien niet de behoefte van mensen buiten onze gemeente die geïnteresseerd zijn om in Moerdijk te komen wonen.

Désirée schoof de afgelopen tijd bij makelaars aan tafel en zij lieten haar statistieken zien die met een druk op de knop uit Funda te halen zijn. De harde cijfers dus. Deze maken bijvoorbeeld inzichtelijk hoeveel serieuze zoekopdrachten er zijn per type woning en prijsklasse. Actuelere informatie is er niet. Daar kan geen woningbehoefte onderzoek tegenop.  Het CDA is van mening dat de gemeente het woningbouwprogramma zou moeten vaststellen in samenspraak met makelaars en vastgoedontwikkelaars uit alle kernen van onze gemeente. Dat is tevens passend in onze participatiemaatschappij.  Er is veel deskundigheid onder onze inwoners en ondernemers, maak daar gebruik van. Ook de prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie moeten dringend herzien worden. Er worden te weinig sociale huurwoningen in onze gemeente gebouwd.

De gemeente baseert haar woningbouwprogramma ook op demografische factoren, of te wel de bevolkingssamenstelling. Er is sprake van ontgroening, vergrijzing en krimp. Volgens het CDA is het heel goed mogelijk om één en dezelfde woning te ontwikkelen die geschikt is voor jonge stellen én senioren. Dat voorkomt voorraadproblemen. Denken in termen van „krimp” kan uiteindelijk krimp veroorzaken. Wij moeten in Moerdijk veel meer over onze gemeentegrenzen gaan kijken. Moerdijk ligt centraal, heeft goede uitvalswegen en wij zijn daarmee aantrekkelijk voor mensen die in de regio werken. Onze huizenprijzen zijn daarnaast aantrekkelijk voor bijvoorbeeld mensen die nu „boven de rivieren” wonen.

Ook pleit het CDA voor vernieuwend bouwen. Niet alleen vernieuwend op het gebied van duurzaamheid maar ook qua architectuur. Dat hoeft overigens niet duurder te zijn.

Met bijzondere woningen kunnen we Moerdijk aantrekkelijk maken en daarmee de verbinding maken met city marketing en toerisme. Moerdijk is het waard!

De tekst van de motie treft u  hieronder aan. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.