woonkwartier-pand
07 april 2017

Bestuurders van wooncorporaties kom uit uw torenkamertje en hoor onze inwoners en makelaars!

In BN de Stem van 7 april werden de heer Van den Boom, directeur van woningcorporatie Woonkwartier, en andere bestuurders van woningcorporaties geciteerd. Gezien de uitlatingen die de heren doen, zit er kennelijk „iets” flink dwars. Dat „iets” zou zomaar de aanhoudende roep vanuit politieke partijen kunnen zijn om meer (sociale) huurwoningen. „Schop in de grond en bouwen” roept het CDA Moerdijk al jaren. In de raadsvergadering van 30 maart jl. heeft onze fractievoorzitter Desiree Brummans het nog maar eens een keer gezegd, met geloof in de kracht van herhaling. Met een motie heeft de raad het college van B&W van Moerdijk opdracht gegeven woningbouw voortvarender op te pakken en nieuwe afspraken te maken met woningcorporaties omdat wachttijden van drie jaar onacceptabel zijn.

Volgens Ruud van den Boom snappen raadsleden er helemaal niets van; hij noemt hen in het artikel niet realistisch, opportunistisch en korte termijn denkers. Graag zoekt de heer Van den Boom dekking bij Colleges van B&W en ambtenaren, want die snappen het wel volgens hem.

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Vanuit het CDA praten wij met onze inwoners en wij behartigen hun belangen in de gemeenteraad. Ook hebben wij de mening gepeild van makelaars in de kleinere kernen.  Zij bevestigen het tekort aan onder andere (sociale) huurwoningen voor jongeren en appartementen voor senioren. Het gaat om inwoners, die graag in hun eigen kern willen blijven wonen.

Hoe onrealistisch en opportunistisch zijn die korte termijn denkende raadsleden, inwoners en makelaars nu eigenlijk? Hoe onrealistisch is het dat ook statushouders en arbeidsmigranten huurhuizen nodig hebben.

Daar zouden wij  toch eens een heel realistisch gesprek over willen voeren met Ruud van den Boom, inwoners en makelaars.

Dat gesprek zou in ieder geval moeten gaan over de realiteit van nieuwe woonconcepten, zoals tijdelijke energiezuinige kleine woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.