03 juli 2017

Is ons befaamde worstenbroodje straks nog wel zo Brabants?

Of komt de worst in de nabije toekomst uit importlanden als China, Taiwan, Chili, Argentinië ?

Hoe rooskleurig is de toekomst van de veehouderij in Nederland nog?

Dat vroegen bezorgde Moerdijkse boeren aan CDA Prov. Statenlid Ton Braspenning (zelf melkveehouder) bij onze fractievoorzitter Désirée Brummans thuis aan de keukentafel.

De provincie Noord-Brabant besluit op 7 juli a.s. over een omvangrijk en ingrijpend pakket maatregelen om de veehouderij versneld te verduurzamen. De voorgestelde maatregelen, die zouden ingaan in 2028, worden vervroegd naar 2022. Dit vraagt opnieuw enorme investeringen voor de boeren.

Het CDA is voorstander van het verduurzamen van de agrarische sector, maar wél op een haalbare manier. Wij zien dat de maatregelen die de provincie voorstelt leiden tot meer schaalvergroting, familiebedrijven die omvallen en gezinnen die door de armoedegrens gaan.

De voorspellingen liegen er niet om; ca. 540 boeren in Brabant zullen noodgedwongen hun bedrijven moeten sluiten. En dan hebben we het nog niet over toeleveranciers en andere aanverwante bedrijven. Bovendien welk effect heeft dit op de werkgelegenheid?

Hoe komt ons buitengebied er uit te zien? Leegstaande boerderijen die verpauperen?

Merkwaardig is dat er hogere eisen gesteld worden door de provincie Brabant dan in andere provincies.  Reden te meer voor het CDA om aanstaande vrijdag in de vergadering van de Provincie over dit onderwerp, flink aan de bel te trekken. 

CDA Moerdijk staat pal achter de belangen van de boeren, die zich overigens heel redelijk opstellen en met de provincie aan tafel willen om te praten over haalbare maatregelen. 

 Wij blijven het volgen en houden u op de hoogte!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.