07 juli 2017

CDA Moerdijk bedankt collega`s voor steun 4 kadervoorstellen

Jaarlijks wordt in juni/juli door de gemeenteraad de kadernota behandeld. Hierin staan de plannen van het college die zijn opgenomen in de begroting. Politieke partijen reageren op deze kadernota met de zogeheten Algemene Beschouwingen. Ook kunnen zij het college vragen  om nieuwe voorstellen uit te voeren en over deze voorstellen wordt gestemd.

Maar liefst 4 voorstellen van het CDA hebben de eindstreep gehaald en wij zijn blij met dit resultaat.

Collega raadsleden van andere politieke partijen, bedankt voor de steun!

Onze voorstellen:

WIFI VOOR ALLE SENIOREN

Unaniem is de gemeenteraad akkoord gegaan met ons voorstel om wifi mogelijk te maken in verzorgingshuizen (achter iedere voordeur), Huizen van de Wijk, in Pluspunten en in buurthuizen.Dat is namelijk nu lang niet overal het geval. Wij vinden het belangrijk dat senioren kunnen beschikken over wifi in hun eigen kamer in verzorgingshuizen. Internet is een belangrijk middel geworden in het kader van eenzaamheidsbestrijding.

 

MOERDIJKSE KUNST IN DE BUITENRUIMTE

Unaniem ging de gemeenteraad akkoord met ons voorstel om in overleg met Stichting Cultureel Moerdijk te bevorderen dat er een permanente kunstexpositie wordt opgezet in de Moerdijkse kernen en langs toeristische fietsroutes in de kernen. Als het aan het CDA ligt, denken inwoners hierover mee.
Doel 1: het onder de aandacht brengen en benutten van Moerdijks talent
Doel 2: het verfraaien van onze kernen
Doel 3: het toeristisch aantrekkelijker maken van onze kernen
Volgens het CDA een slimme verbinding die niet veel kost; zo kan het ook.
Goede ideeën hoeven niet duur te zijn.

 

VOORKOM FINANCIËLE PROBLEMEN EN HELP OP TIJD 

Twee voorstellen in één; voorkom dat mensen financieel in de problemen komen en als er problemen zijn, help ze die dan op te lossen.
Het CDA wil structurele voorlichting op scholen vanaf de basisschool over hoe verstandig om te gaan met geld.
Daarnaast willen wij dat er gespecialiseerde vrijwilligers worden opgeleid die mensen met financiële problemen begeleiden en samen met hen aan een oplossing werken. 
Wij hebben hierbij de instantie Schuldhulpmaatje (Schuldhulpmaatje.nl) aanbevolen die voor 90 gemeenten succesvol is op dit gebied.
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vóór dit voorstel.

 

GEEF BEPAALDE GROEPEN INWONERS VOORRANG BIJ EEN SOCIALE HUURWONING IN DE EIGEN KERN

Het klik-voor-wonen systeem maakt op geen enkele wijze onderscheid in kwetsbaarheid van mensen die een sociale huurwoning zoeken. Wij denken bijvoorbeeld aan het lot van kinderen bij echtscheidingen, die vaak noodgedwongen met een ouder moeten verhuizen naar een andere kern en hierdoor vaak hun sociale omgeving kwijtraken.
Wij denken ook aan onze startende jongeren die het ouderlijk nest willen verlaten en in hun eigen woonkern willen gaan huren. De wachttijden lopen voor hen op tot 3,5 jaar. 
Het CDA heeft het college voorgesteld om maatregelen te treffen (bijvoorbeeld met een huisvestingsverordening) om deze mensen sneller aan een huurwoning in de eigen woonkern te helpen. 
Wederom was een ruime meerderheid van de gemeenteraad het met ons eens. 

 De voorstellen zijn gedaan, wij zijn benieuwd hoe onze gemeente deze gaat uitvoeren en natuurlijk ook wanneer.  Wij blijven het volgen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.