07 augustus 2017

CDA moerdijk aanwezig tijdens de prominentenrace "van afval tot kunst met een bijenlint"

Onze fractievoorzitter nam op 5 augustus deel aan de prominentenrace van de wielerronde in Zevenbergen. Haar thema was: „ van afval tot kunst met een bijenlint”.

Hiermee werd gerefereerd aan een drietal actuele thema’s;

1. het nieuwe afvalbeleid in de gemeente Moerdijk (VANG: Van Afval Naar Grondstof)

2. Het voorstel van het CDA om permanente expositieruimte in de openlucht langs fietsroutes en in dorpskernenin mogelijk te maken in overleg met Stichting Cultureel Moerdijk ; kunst voor en door Moerdijkse amateurs mag meer gezien worden.

3. Het voorstel van het CDA om het zogenaamde „bijenlint” (zaaien van een bloemenmengsel in bermen, reststroken groen etc.) in het groenbeleid van de gemeente op te nemen.

Désirée knutselde van 90% afval een alternatieve "Maja de bij" voor op de fiets.

Ook het voltallige college van Moerdijk nam deel aan deze prominentenrace met de „participatiefiets”. Het was een geslaagd evenement.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.