11 februari 2019

Artikel 35 vragen inzake integrale aanpak arbeidsmigranten

Arbeidsmigratie is niet nieuw, maar wel een complex maatschappelijk vraagstuk. De overheid benadert arbeidsmigratie vanuit een economisch oogpunt, echter beleidsmatige aandacht voor de mens achter het werk ontbreekt.

CDA Moerdijk is van mening dat de gemeente op korte termijn met een plan van aanpak moet komen ten aanzien van arbeidsmigranten. Een integrale aanpak niet alleen op het huisvestingsvraagstuk gericht, maar ook op de integratie en participatie van deze groep. Daarom hebben wij hierover vragen gesteld aan het college.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.