14 september 2017

CDA hecht veel waarde aan de input van onze burgers over windmolens A16!

Afgelopen dinsdag 5 september, waren alle burgers van de kernen Zevenbergschen-Hoek / Moerdijk-dorp en Langeweg uitgenodigd voor een finale informatieavond Windmolens A16. De opkomst was zonder meer goed. Ruim 120 personen namen deel aan de discussie avond. Ook de onderlinge samenstelling was geheel evenredig tussen de kernen.

Over de komende Molens is al veel gezegd, nu is de gemeente raad aan zet. De Raad zal komende raadsvergadering op 14 september aanvang 19:30uur een tekst voorstellen met hierin de voorkeursopstelling van de te plaatsen windmolens. U bent allen ook van harte welkom!

Het CDA hecht veel waarde aan de input van onze burgers, de opmerkingen en wensen gaan wij dan ook zeker mee betrekken in ons definitieve standpunt.

Namens het CDA waren onze fractievoorzitter mevr. Désirée Brummans / Hans Schreuders en ondergetekende Fred Wozniak aanwezig. Natuurlijk ontbrak ook CDA-wethouder Jaap Kamp niet.

Voor onze Westgelegen kleine kernen ben ik ook gelijk de kartrekker in dit project.  Het was dan ook de voorzitter van de wijkvereniging Langeweg, Mart Scheepers,  die deze avond het woord voerde namens de werkgroep samengesteld uit deze drie kernen.

Er zijn een aantal criteria geformuleerd waaraan volgens deze werkgroep de raadstekst richting Provincie moet voldoen.  Aan alle aanwezigen is gevraagd om hun instemming te laten blijken met een stemkaart.  Groen of rood.

Al met al een nuttige en leerzame avond,

Vriendelijke groet,

Fred Wozniak / raadslid CDA

 

Zie ook https://www.bndestem.nl/moerdijk/windmolens-a16-eerlijk-verdelen-over-breda-zundert-moerdijk-en-drimmelen~a7609143/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.