15 januari 2021

Raadslid Hans Schreuders- Verhogen starters lening gaan we enthousiast mee akkoord

Tijdens de Commissie Fysiek van 14 januari werd het raadsvoorstel Verruiming Starterslening gemeente Moerdijk behandeld.

 Voor het CDA is wonen en alles wat daar mee te maken heeft al jaren een speerpunt. Maar de gemiddelde woningprijs is gestegen zodat het moeilijker wordt voor starters om een woning te kopen. Sinds 2008 kennen we in Moerdijk de Starterslening, een regeling die het verschil tussen de koop(-aanneem)som van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen bij een reguliere geldverstrekker overbrugt. Het voorstel is de voorwaarden van de starterslening te verruimen naar de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Het doel van dit raadsvoorstel is het beter mogelijk maken voor starters tot het kopen van een woning. En door deze verruimingzullen ook meer huizen beschikbaar komen voor starters. Tot december 2020 zijn 179 startersleningen verstrekt en sinds 2019 kunnen ook starters buiten Moerdijk hier een beroep op doen. 

Vandaar dat wij dit raadsvoorstel met enthousiasme ondersteunen. Voor meer informatie over de starterslening kunt u de website van de gemeente Moerdijk raadplegen:https://www.moerdijk.nl/starterslening

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.