15 december 2020

Wethouder Désirée Brummans: Terugblikken, vooruitkijken en schouders eronder

In deze laatste weken van het jaar blikken we automatisch terug en kijken we vooruit. Het was natuurlijk een bijzonder jaar, met vooral onzekerheid en verdriet veroorzaakt door corona. Toch is het zeker niet zo dat corona alles heeft stilgelegd. We hebben in Moerdijk het afgelopen jaar op veel terreinen belangrijke stappen gezet. 

Met woningbouw bijvoorbeeld. In al onze dorpen en stadjes zijn we bezig met woningbouwplannen waarbij we de aandacht steeds meer richten op starters en senioren. We willen starters meer kans geven bij het kopen van een huis. Niet alleen door meer voor hen te gaan bouwen maar ook door onze starterslening te gaan verruimen. Ook voor mensen die een huurwoning zoeken wordt gebouwd in meer dorpskernen of zijn er plannen in de maak.  

Afgelopen jaar hebben we samen met inwoners ook hard gewerkt aan de energietransitie. Overstappen op schone energie, en vooral zorgen dat iedereen hier zoveel mogelijk van kan meeprofiteren. Met bijvoorbeeld een subsidieregeling en onze duurzaamheidslening, maar vooral steeds met de nieuwste informatie en overleg met onze inwoners. Dat laatste geldt voor alle belangrijke plannen en ontwikkelingen; we willen u er zoveel mogelijk bij betrekken. Via onze dorps- en stadstafels, informatiebijeenkomsten en enquetes, zodat we de verschillende belangen en meningen in besluitvorming en uitvoering kunnen meenemen.   

Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet met zekerheid te zeggen hoe de komende maanden er uit gaan zien. Er gloort hoop, want vaccineren tegen het coronavirus lijkt in zicht. Ondertussen gaan wij verder op de vele terreinen waar ons werk ligt. En natuurlijk proberen we waar mogelijk hulp en steun te bieden aan inwoners en ondernemers die als gevolg van de crisis in de problemen dreigen te komen. 

Ja, we hebben te maken met beperkingen door corona, maar we kijken vooruit en zetten de schouders eronder. Persoonlijk doe ik dat met de ambitie om onze mooie gemeente nog een beetje beter te maken, voor ons allemaal. 

Pas goed op uzelf en uw naasten, probeer het jaar positief af te sluiten en kijk vooruit! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.