11 december 2017

Wij kondigen trots aan: Het Moerdijkse Bijenlint gaat er komen.

In het najaar kan iedere partij punten inbrengen waarvoor extra aandacht nodig is. Dit gebeurt in de zogenaamde kadernota.

Het CDA heeft diverse onderwerpen ingebracht waaronder het opzetten van een bijenlint, dit binnen ons groenplan. Na stemming binnen de raad heeft dit plan een meerderheid behaald en een concept aanpak werd uitgewerkt.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 18/12, is het opgestelde plan, het raadsvoorstel “Bijenlint”,  beloont om te mogen worden uitgevoerd.

Het raadsvoorstel voorziet in een kaderplan, professioneel uitgewerkt door deskundigen.  De gemeente neemt verantwoordelijkheid en voorziet in een aaneengesloten habitat voor bijen en insecten zodat deze op eigen kracht kunnen overleven. Het gaat hier om het geschikt maken en herinrichten van gemeentelijke gronden, aaneengeschakeld in een groot gebied. Dit gebeid wordt later nog groter na samenwerking met onze buurgemeente Drimmelen. Ook daar zijn inmiddels initiatieven.

Op deze wijze krijgen wij als gemeente ook landelijke erkenning en mogen wij het bord “Zoem” gaan plaatsen. Verder dingen wij mee naar de titel,

Bij-vriendelijke gemeente.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.