Marian van Eersel - den Hollander

Fractievoorzitter

CDA als middenpartij. Geen stickers van links of rechts, maar verbindend, met oog voor kleinschaligheid, eigen regie en gespreide verantwoordelijkheid. Solidair zijn met elkaar.Basisprincipes die we niet uit het oog moeten verliezen. Principes die hun rechtmatigheidhebben bewezen al jarenlang.

Ik houd van uitdagingen en ben graag bezig. Na jarenlang op een intensive care gewerkt te hebben, werk ik nu als psycholoog binnen de GGZ. Het zal u dus niet verbazen dat mijn aandacht uitgaat naar sterke zorg. Geef zorgverleners groen licht om ze te laten doen waar ze goed in zijn, met zo min mogelijk bureaucratie. Gelukkig hebben we onze CDA-minister De Jonge van volksgezondheid achter ons staan. 

Naast de zorg gaat mijn aandacht uit naar de natuur en ons leefmilieu. Groen beleid vraagt om lef en keuzes willen maken. Het begint met kleine stappen. Zoals ons bijenlint-initiatief tegen bijensterfte, waarbij bloemenstroken onze Moerdijkse kernen verbinden. Of de energietransitie die ons allen raakt. Maar binnen een gezond leefmilieu is veel mogelijk. Ook voor onze broodnodige ondernemers. Evenwicht en balans zijn hierbij voorwaarden voor eenoptimaal welzijn binnen een gezonde samenleving. En dit vraagt om nieuwe initiatieven. Dat geldt ook voor Moerdijk. We hebben elkaar hierbij hard nodig. Laten we elkaar versterkendoor gebruik te maken van een ieders talenten!

Dus……CDA Moerdijk, samen sterk in balans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.