De gemeente Moerdijk moet zich actief inzetten voor het plaatsen van nieuwe windmolens

Antwoord CDA Moerdijk: Niet mee eens

"Het CDA wil onze kinderen en volgende generaties een gezonde toekomst bieden.

Om dit waar te maken moeten nog veel duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen. De

gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. CDA Moerdijk is van mening dat alternatieve

energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, nodig zijn om in de nabije toekomst

aan onze energiebehoefte te kunnen blijven voldoen.

Moerdijk heeft in de provincie Noord-Brabant relatief erg veel windmolens op haar

grondgebied. Milieuorganisaties pleiten voor nog meer windmolens in West-Brabant. Het

CDA vindt: ‘Nu zijn andere gemeenten aan de beurt’. Windmolens schaden de ruimtelijke

beeldkwaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van wonen. De komende jaren willen wij in

Moerdijk de focus leggen op andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals het gebruik van

 

zonne-energie, restwarmte van bedrijven en het gebruik van biomassa."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.