De gemeente moet alle minimagezinnen met schoolgaande kinderen een gratis computer met internet geven

Antwoord CDA Moerdijk: Helemaal mee eens

Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen, zeker wat betreft onderwijs. Gelukkig wordt hier al aandacht aan besteed  in het samenwerkingsverband van onze gemeente met Stichting leergeld Noord-West Brabant.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.