De gemeente moet bij het toewijzen van huurwoningen, voorrang geven aan kwetsbare groepen

Antwoord CDA Moerdijk: Mee eens

CDA Moerdijk staat voor:  Voorrang voor de kwetsbare groepen die in de eigen woonkern een sociale huurwoning zoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.