De gemeente moet extra geld uittrekken om het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 strenger te handhaven

Antwoord CDA Moerdijk: Niet mee eens

Het CDA vindt  dat de gemeente Moerdijk al voldoende investeert om het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 te handhaven. We hebben een Preventie- en  Handhavingsplan alcohol Gemeente Moerdijk. Wel vinden wij dat de effectiviteit van het plan regelmatig geëvalueerd  en zo nodig bijgesteld moet worden.

Preventie en handhavingsplan PDF

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.