De gemeente moet geen voorrang geven aan asielzoekers met verblijfsvergunning (statushouders) bij de verstrekking van huurwoningen

Antwoord CDA Moerdijk: Mee eens

De gemeente heeft een verplichte taakstelling van het rijk om statushouders te huisvesten. Het CDA is geen voorstander om bovenop deze taakstelling extra huurwoningen met voorrang te verstrekken aan statushouders. De wachttijd voor onze inwoners is al lang genoeg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.