178793092

De gemeente moet in het weekend zelf openbaar vervoer regelen tussen de kernen, ook al gaan hierdoor de lokale belastingen omhoog

Antwoord CDA Moerdijk: Niet mee eens

Moerdijk is een grote gemeenten met veel kernen. De provincie heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op openbaar vervoer omdat gewone busverbindingen niet meer haalbaar waren. Dit betekent dat de bereikbaarheid tussen de kernen onderling, het industrieterrein of voorzieningen zoals een treinstation, verslechterd is. Voor een uitgestrekte gemeente als Moerdijk betekent dit o.a. slechte verbindingen tussen de kernen. Vooral in de avonduren en de weekenden. Vervoer met behulp van een schoolbus, een buurtbusvereniging en een elektrische buurtbus biedt in veel gemeenten is Nederland al uitkomst. Het CDA blijft aandacht vragen voor goede verbindingen tussen de kernen, de treinstations en industrieterreinen. Het CDA is voor maatwerk, ook wat betreft openbaar vervoer, maar de provincie is verantwoordelijk voor openbaar vervoer, daarom willen we dit niet gekoppeld hebben aan directe lastenverhoging.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.