De gemeente moet paspoorten thuisbezorgen tegen een kleine vergoeding, ook als dit de gemeente geld kost

Antwoord CDA Moerdijk: Helemaal mee eens

Het CDA is  hier voorstander van en heeft de motie  dienstverlening ingediend in de raadsvergadering 09-06-2016. De afstanden naar ons gemeentehuis vanuit de diverse kernen is voor sommige mensen groot, zeker als zij beperkt mobiel zijn. Het gemeentehuis is bovendien met openbaar vervoer slecht bereikbaar.                                               

 

Motie: Verzoekt het college; - de mogelijkheid te onderzoeken om de dienstverlening uit te breiden met huisbezoeken bijvoorbeeld ten behoeve van opname en afgifte van paspoorten, ID’s, rijbewijzen (m.b.v. mobiele pinautomaat, mobiel apparaat voor vingerafdrukken) en voor vergunningen i.v.m. noodzakelijke aanpassingen woning. Deze opsomming betreft slechts voorbeelden en is niet limitatief; - het onderzoek naar deze mogelijke uitbreiding van dienstverlening in 2016 te laten plaatsvinden - de gemeenteraad eveneens dit jaar nog een terugkoppeling te geven inzake de resultaten van dit onderzoek

Bron: CDA Moerdijk Motie Dienstverlening Agendapunt 8.2 Dienstverleningsvisie Moerdijk 2016-2020 Raadsvergadering 09-06-2016

Download de motie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.