639397214

De gemeente moet strengere normen (strenger dan de nu geldende eu norm) voor de uitstoot van schadelijke stoffen hanteren (bv fijnstof), ook al gaat dit ten koste van de economie

Antwoord CDA Moerdijk: Niet mee eens

Wij vinden het belangrijk dat onze luchtkwaliteit aan de Europese norm voldoet. Maar dit is een landelijk en Europees issue en daar hebben wij als gemeente  onvoldoende invloed op. Het CDA wil zich vooral richten op zaken waar we wel invloed op uit kunnen oefenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.