De tarieven van de grafrechten moeten omlaag, ook al kost dit de gemeente geld

Antwoord CDA Moerdijk: Niet mee eens

Het CDA is van mening dat bij de tarieven voor de grafrechten gestreefd moet worden naar  kostendekkendheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.