Er moet meer verlichting komen langs de wegen in het buitengebied, ook al kost dat de gemeente geld

Antwoord CDA Moerdijk: mee eens

Gemeente Moerdijk is een plattelandsgemeente. Het uitgestrekte buitengebied vraagt om veilige fietspaden voor de schoolgaande jeugd. Een aantal wegen in het buitengebied is al voorzien van een nieuwe asfaltlaag en gekleurde fietsstroken. Dat is een verbetering, maar door onder meer het ontbreken van  verlichting is de veiligheid nog steeds niet optimaal. Het CDA  zou graag  meer verlichting zien op de wegen in het buitengebied door bijvoorbeeld het plaatsen van lantaarnpalen op zonne-energie of andere innovatieve verlichtingsmogelijkheden. Niet alleen ten behoeve van de verkeersveiligheid maar ook voor de sociale veiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.