Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden

Antwoord CDA Moerdijk: Helemaal niet mee eens

Wij zijn geen voorstander van ad hoc-beleid. Als CDA geven we de voorkeur aan  een financieel langetermijn beleid en gezonde reserves.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.