Op alle basisscholen moeten zwemlessen worden gegeven, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen

Antwoord CDA Moerdijk: Niet mee eens

Dit vraagt een enorme tijdsinvestering van leraren en die hebben al zo'n hoge werkdruk. Wel ziet het CDA mogelijkheden in combinatie met naschoolse opvang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.